Přejít k obsahu


Informatika a informační a komunikační technologie v dokumentech reformy školství České a Slovenské republiky

Citace:
JAKEŠ, T., FILIPI, Z. Informatika a informační a komunikační technologie v dokumentech reformy školství České a Slovenské republiky. In Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2011. Ružomberok: VERBUM - vydavateľtvo KU, 2011. s. 53-61. ISBN: 978-80-8084-791-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computer science and information and communication technology in the reform of the education of the Czech Republic and the Slovak Republic
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ružomberok
Název zdroje: VERBUM - vydavateľtvo KU
Autoři: Mgr. Tomáš Jakeš , Mgr. Zbyněk Filipi
Abstrakt CZ: Dokumenty státní úrovně jsou nositeli školské reformy a i přes jejich nedávný vznik jsou stále živým organismem, který je nutno kriticky posuzovat a na základě odborné diskuze vylepšovat. V příspěvku naleznete porovnání zařazení Informatiky a informačních a komunikačních technologií a jejich edukačních cílů na různých úrovních vzdělávací soustavy v dokumentech státní úrovně České a Slovenské republiky.
Abstrakt EN: Documents at the state level of the education reform, and despite their recent rise they are still living organism to be critically assessed and improved based on professional discussion. In the paper can be found compared to the inclusion of computer science and information and communication technologies and their educational objectives at different levels of the education system in state-level documents of the Czech Republic and the Slovak Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička