Přejít k obsahu


Influence of the structure of nodular cast iron on hard chromium plating quality

Citace: [] KŘÍŽ, A., CHOCHOLATÝ, O. Influence of the structure of nodular cast iron on hard chromium plating quality. In Degradácia konštrukčních materiálov. Žilina: EDIS - Žilinská univerzita, 2011. s. 81-85. ISBN: 978-80-554-0416-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the structure of nodular cast iron on hard chromium plating quality
Rok vydání: 2011
Místo konání: Žilina
Název zdroje: EDIS - Žilinská univerzita
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Ondřej Chocholatý
Abstrakt CZ: Tento příspěvek souvisí s aplikací tvrdochromového povlaku na litiny s kuličkovým grafitem.
Abstrakt EN: This paper deals with the application of nodular cast iron as the substrate for hard chromium plating. There is a major impact of the structure and especially graphite spherical nodules on the quality of the resultant chrmium coating. The presence of spherical graphite on the substrate´s surface causes that nodules on the surface of the chromium coating after electroplating. Two diffrenet samples of nodular cast iron were compared. The first sample was with nodules after chromium plating and the second one was without. In the metallographic cross section of cast iron coated with chromium with nodules there was found residual austenite in the martensitic structure and ferrite around spherical nodules of graphite. This ferrite probably cause that the machining will not pull the graphite ball out of the surface of substrate. After that the graphite causes creation of nodules on the chromium coating.
Klíčová slova

Zpět

Patička