Přejít k obsahu


Bezkontaktní vyhodnocování tvarové přesnosti výrobků s velmi nízkou tuhostí

Citace:
ŽÍDEK, J., HYNEK, M., VOTÁPEK, P., RAAB, Z., KLEPÁČEK, J. Bezkontaktní vyhodnocování tvarové přesnosti výrobků s velmi nízkou tuhostí. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contactless shape precision evaluation of very low stiffness products.
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Naretec.s.r.o.
Autoři: Ing. Jan Žídek Ph.D. , Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Petr Votápek , Ing. Zdeněk Raab , Ing. Jan Klepáček Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem navržené technologie "Bezkontaktního vyhodnocování tvarové přesnosti výrobků s velmi nízkou tuhostí" je způsob měření a vyhodnocení povrchů a hran dílů, pro které nelze, s ohledem na jejich nízkou tuhost, využít standardních měřících metod. Dále tato technologie umožňuje tzv. totální rozměrovou inspekci, která má v této oblosti dílů výrazně vyšší vypovídající schopnost o celkové kvalitě než standardní měřící výstupy.
Abstrakt EN: The content of designed technology "Contactless shape precision evaluation of very low stiffness products" is a way of measuring and evaluating the surfaces and edges of parts for which they can not, with regard to their low stiffness, use standard measuring methods. Furthermore, this technology allows the complete dimensional inspection, by which has the roundness of parts significantly higher predicative ability of the overall quality than standard measuring outputs.
Klíčová slova

Zpět

Patička