Přejít k obsahu


Veřejné finance a daně v České republice

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., PAVLÁSEK, V. Veřejné finance a daně v České republice. 2. vyd. Plzeň : NAVA, 2011, 182 s. ISBN: 978-80-7211-395-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public Finances and Taxation in the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: NAVA
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková , Ing. Vlastimil Pavlásek CSc.
Abstrakt CZ: Cílem publikace je srozumitelnou formou vysvětlit problematiku veřejných financí v České republice. Důraz je kladen zejména na problematiku veřejných příjmů, kde dochází v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí k častým změnám. Vždyť každý z nás přispívá do veřejných rozpočtů prostřednictvím daní, poplatků a odvodů pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Uvedené druhy veřejných příjmů jsou v publikaci podrobně vysvětleny. Autoři se také věnují dalším významným oblastem veřejných financí – státnímu rozpočtu, financování územní samosprávy, veřejnoprávním organizacím a veřejným výdajům.
Abstrakt EN: The objective of the publication is to explain in an understandable way issues relating to public finances in the Czech Republic. The focus is specifically on public income where reforms to public finances result in frequent changes in rules. All of us contribute towards the public budget through taxes, administrative fees and payments of national health insurance and social security. These kinds of income to the public purse are explained in detail in the publication. The authors also consider other relevant areas related to public finances – the national budget, the financing of devolved regional government, quasi-autonomous non-governmental organisations, and other public bodies.
Klíčová slova

Zpět

Patička