Přejít k obsahu


Nad Hanelovou rozpravou O pojmu a objemu historie práva rakouského

Citace:
BALÍK, S., BALÍK, S. Nad Hanelovou rozpravou O pojmu a objemu historie práva rakouského. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009–2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. s. 24-32. ISBN: 978-80-7380-325-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comment on Hanel´s Discourse On the Notion of Volume of History of Austrian Law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Prof. JUDr. Stanislav Balík CSc. , JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Autoři se rozhodli pro připomínku studie českého právního historika Jaromíra Hanela (1847-1910) O pojmu a objemu historie práva rakouského, publikované po částech a skryté v několika číslech časopisu Právník z roku 1880. Připomínka je určena jako podnět k dalším úvahám o účelu a cíli obecných dějin státu a práva ve výuce jako povinný předmět na českých právnických fakultách. Diskurz, mimo jiné, připomíná argumentaci paralely s pomyslnou obranou obecných dějin státu a práva, založený na jedné straně na zkušenosti života v rámci habsburské mnohonárodnostní monarchie v druhé polovině 19. století a na straně druhé České republiky po vstupu do EU.
Abstrakt EN: The authors decided for a reminder of the study of the Czech legal historian Jaromír Hanel (1847–1910) „On the Notion of Volume of History of Austrian Law“, written in parts and today hidden in a couple of numbers of the „Právník“ journal of 1880. The reminder was intended to inspire further contemplations on the purpose and objectives of general state and law history teaching as a compulsory subject at the Czech law faculties. The discourse, among other things, evokes argumentation parallels to the notional defence of general history of law, based on the life and institutions of the multinational Habsburg monarchy in the latter half of 19th century on the one side and the Czech Republic after EU accession on the other side.
Klíčová slova

Zpět

Patička