Přejít k obsahu


Web-Based System for Automatic Reading of Technical Documents for Vision Impaired Students

Citace:
MATOUŠEK, J., HANZLÍČEK, Z., CAMPR, M., KRŇOUL, Z., CAMPR, P., GRŮBER, M. Web-Based System for Automatic Reading of Technical Documents for Vision Impaired Students. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2011, roč. 2011, č. 6836, s. 364-371. ISSN: 0302-9743
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Web-Based System for Automatic Reading of Technical Documents for Vision Impaired Students
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D. , Ing. Michal Campr , Ing. Zdeněk Krňoul Ph.D. , Ing. Pavel Campr , Ing. Martin Grůber
Abstrakt CZ: Článek pojednává o on-line systému automatického čtení učebních textů, zaměřenému na zrakově postižené studenty základních škol. Podává přehled o systému, včetně administrativní části (používá se učiteli pro vytváření a správě učebních textů) a veřejné části (používají ji studenti k prohlížení a čtení učebních textů). V článku jsou dále popsány syntéza řeči z textu, využívaná k automatickému čtení, a automatické zpracování matematických a fyzikálních rovnic.
Abstrakt EN: A web-based system for automatic reading of technical documents focused on vision-impaired primary-school students is presented in the paper. An overview of the system, both its backend (used by teachers to create and manage the documents) and frontend (used by students for viewing and reading the documents), is given. Text-to-speech synthesis utilised for the automatic reading and, especially, the automatic processing of mathematical and physical formulas are described as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička