Přejít k obsahu


Minithixoforming of high chromium tool steel X210Cr12 with various initial states

Citace:
MAŠEK, B., VANČURA, F., AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H. Minithixoforming of high chromium tool steel X210Cr12 with various initial states. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International Vienna 2011, 2011. s. 1307-1308. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Minithixoforming of high chromium tool steel X210Cr12 with various initial states
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna 2011
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Filip Vančura , Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Při zpracování různými technologiemi si materiály s sebou nesou svoji historii, která se projevuje i ve změnách jejich struktury. Různé technologie se projevují na vývoji struktur s různou intenzitou. V tomto článku je uveden vliv zpracování ocelového polotovaru z materiálu X210Cr12 na historii vývoje struktury v procesu tixoforming. V práci byly porovnány dva stavy s různou výchozí strukturou, která byla podrobena volné deformaci v semi-solid stavu. Výsledky experimentu ukazují, že v uvedeném případě byla citlivost na přesnost atributů výchozí struktury velmi nízká a že po provedení procesu tixoformingu nedošlo k výrazné modifikaci stavu struktury
Abstrakt EN: When processing using a variety of technologies, materials carry their history, which is also reflected in changes in their structure. Various technologies are reflected in the development of structures with varying intensity. This article shows the influence of processing semi-finished X210Cr12steel on the history of the development of structures in the thixoforming process. In this work two states were compared with different initial structures which were subjected to free deformation in the semi-solid state. Experimental results show that in these cases, the sensitivity to the accuracy of the initial attributes of the initial structures are very low and there was no significant modification of the structure after thixoforming
Klíčová slova

Zpět

Patička