Přejít k obsahu


Flow control methods in thermal power plants: Energy efficiency evaluation

Citace:
SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., BYRTUS, M. Flow control methods in thermal power plants: Energy efficiency evaluation. In 17th International Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 238-242. ISBN: 978-80-553-0734-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Flow control methods in thermal power plants: Energy efficiency evaluation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University of Košice
Autoři: Ing. Martin Sirový , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá analýzou a srovnáním metod řízení průtoku pro výkonové čerpací systémy v tepelných elektrárnách z pohledu energetické účinnosti. Detailně je popsána metodika vyhodnocení účinnosti pro pohony s fixními otáčkami - konkrétně řízení průtoku metodou škrcení, bypass či on-off řízení a pro pohony s regulací otáček - konkrétně využitím frekvenčního měniče a hydrodynamické spojky.
Abstrakt EN: This paper deals with an analysis and comparison of flow control methods employed in high power pumping systems from the point of energy efficiency in the field of thermal power and/or heating plants. By specific, flow control realized by variable speed drive with frequency converter, variable speed drive with hydrodynamic coupling, throttling, bypass and on-off control were evaluated on the case of boiler feed pump and cooling water circulating pump.
Klíčová slova

Zpět

Patička