Přejít k obsahu


Modelling of complicated production processes new possibilities for optimisation of rolling Technologies

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., RONEŠOVÁ, A., JENÍČEK, Š., MALINA, J. Modelling of complicated production processes new possibilities for optimisation of rolling Technologies. In Steel strip 2011 the 8th International Conference. Moravská Ostrava: Spolecnost Ocelové pásy, 2011. s. 159-162. ISBN: 978-80-260-0539-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of complicated production processes new possibilities for optimisation of rolling Technologies
Rok vydání: 2011
Místo konání: Moravská Ostrava
Název zdroje: Spolecnost Ocelové pásy
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Jiří Malina Ph.D.
Abstrakt CZ: Při současném vysokém stupni využití výrobních zařízení a vzhledem k jejich investiční nákladnosti, není již zpravidla možné ověřovat nebo optimalizovat nové výrobní postupy a zpracování materiálů přímo v podmínkách výroby, odstavovat výrobní linky a blokovat jejich kapacitu pro vývoj. Jednou z velmi efektivních možností, která umožňuje urychlit vývoj a optimalizovat nové postupy, je metoda materiálově-technologického modelování. Při materiálově-technologickém modelování je nutno zjistit vlivy jednotlivých parametrů a podle jejich intenzity vhodným způsobem volit parametry modelu. Článek představuje široké možnosti moderního materiálově-technologického modelování za pomoci nově vyvinutého originálního zařízení, tzv. termomechanického simulátoru. Díky vysoce dynamickému pojetí modelování lze tímto postupem napodobit i velmi komplexní a komplikované technologické procesy s prudkými změnami jednotlivých parametrů.
Abstrakt EN: With respect to a recent intensity of utilization of production facilities and their high cost it is usually not possible to test or optimize new production procedures and material processing directly in production conditions, to put out of service production lines and block their capacity solely for development purposes. Material-technological modeling is one of the very efficient methods, which can speed up development and optimization of new procedures. It is therefore necessary to investigate the impact of individual parameters and according to their intensity choose suitable parameters of the model. This article presents the possibilities of modern material-technological modeling with the help of newly developed original equipment, so called mechanical simulator. Due to highly dynamic approach to modeling, this method can simulate very complex and complicated technological processes with rapid changes of individual parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička