Přejít k obsahu


Královské město Jihlava v 15. a 16. století

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Královské město Jihlava v 15. a 16. století. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 92-103. ISBN: 978-80-7380-325-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: King´s City Jihlava in 15th and 16th century
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Jihlava, jedno z významných moravských královských měst, přispěla výraznou měrou nejen ke kulturnímu, politickému, sociálnímu, právnímu a správnímu vývoji zemí Koruny České. Příspěvek se zabývá politickými, ekonomickými a právními aspekty ovlivňujícími rozvoj města Jihlavy v 15. a 16. století.
Abstrakt EN: Jihlava the important Moravian city contributed in a high degree to cultural, political, social, legal and administrative development of countries of the Czech Crown. The article discuss about political, economical and legal aspects influencing development of the Jihlava City in 15th and 16th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička