Přejít k obsahu


Implementace vektorového řízení pro jednofázový pulzní usměrňovač

Citace:
ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Implementace vektorového řízení pro jednofázový pulzní usměrňovač. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 13 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vector control implementation for single-phase active rectifier
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Žák , Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva je věnována implementaci nové regulační struktury pro řízení jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Způsob regulace vychází z principů známého vektorového řízení. Výzkumná zpráva prezentuje výsledky chování v ustálených i přechodových stavech pro typické síťové napájení 230V/50Hz. Součástí zprávy je i harmonická analýza proudu, který je odebírán měničem z napájecího zdroje.
Abstrakt EN: The research report describes the implementation of new regulation structure for the single-phase voltage-source active rectifier regulation. The regulation is based on the known principles of vector control. The research report presents the results of the behavior in steady and transient states for a typical power supply 230V/50Hz. The report also contains analysis of harmonic current that is drawn from the power source.
Klíčová slova

Zpět

Patička