Přejít k obsahu


Plausible Mechanisms for Brain Structural and Size Changes in Human Evolution

Citace:
BLAŽEK, V., BRŮŽEK, J., CASANOVA, M. Plausible Mechanisms for Brain Structural and Size Changes in Human Evolution. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, 2011, roč. 35, č. 3, s. 949-955. ISSN: 0350-6134
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Plausible Mechanisms for Brain Structural and Size Changes in Human Evolution
Rok vydání: 2011
Autoři: RNDr. Vladimír Blažek CSc. , Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek Ph.D. , Ass. Prof. Manuel Casanova Ph.D.
Abstrakt CZ: Encefalizace je spojena s celou řadou faktorů. Významné podněty pro teorie evoluce mozku přinesly neurovědy. Jedná se především o koncepty radiálních jednotek, minisloupců, zrcadlových neuronů a neurokognitivních sítí. V práci jsou diskutovány i možné vztahy ke genetických procesům.
Abstrakt EN: Encephalization has many contexts and implications. There exist a number of theories for understanding human brain evolution which boriginate from neurological sciences. These theries are the concept of radial units, minicolumns, mirropr neurons, and neurocognitive networks. Over the course of evolution, it is evident that whole range of changes have taken place in regrds to heredity.
Klíčová slova

Zpět

Patička