Přejít k obsahu


Traction drive with PMSM: Frequency characteristics measurement

Citace:
GLASBERGER, T., JANDA, M., MAJORSZKÝ, J., PEROUTKA, Z. Traction drive with PMSM: Frequency characteristics measurement. In 17th International Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 160-165. ISBN: 978-80-553-0734-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Traction drive with PMSM: Frequency characteristics measurement
Rok vydání: 2011
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University of Košice
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Ing. Martin Janda Ph.D. , Ing. Jan Majorszký , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje novou metodu měření frekvenčních charakteristik střídavých pohonů. Díky tomu lze najít nebezpečné rezonanční frekvence trakčních pohonů napájených ze stejnosměrné troleje. Prezentovaná metoda byla ověřená na laboratorním pohonu se synchronním motorem s povrchovými permanentními magnety a přímým řízením momentu o jmenovitém výkonu 10 kW. Výsledky ukazují, že pohon s konstantním odebírtaným výkonem zesiluje oscilace LC filtru. Proto bylo navrženo vylepšení řídicích algoritmů, které chrání pohon proti tomuto jevu.
Abstrakt EN: This paper describes a new method for measurement of frequency characteristics of ac traction drives. It helps to find dangerous resonant frequencies of the traction drive supplied from dc electrification system and it allows finding danger oscillations of the dc-link LC filter. Presented method has been verified a drive with a surface mounted PMSM controlled by DTC. The results prove the drive under constant taken power amplifies LC filter oscillations. We have proposed an improvement of the drive control in order to protect the drive against this phenomenon. The behaviour of improved DTC control has been analyzed by experiments made on the laboratory model of the traction drive of rated power of 10 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička