Přejít k obsahu


Pohon s PMSM a přímým řízením momentu a jeho frekvenční charakteristiky

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z., JANDA, M., MAJORSZKÝ, J. Pohon s PMSM a přímým řízením momentu a jeho frekvenční charakteristiky. In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02308-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PMSM drive and direct torque control and its frequency characteristics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Martin Janda Ph.D. , Ing. Jan Majorszký
Abstrakt CZ: Práce se zabývá měřením frekvenčních charakteristik trakčního pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety. V práci je popsán návrh a implementace přímého řízení momentu pro pohony se synchronními stroji s permanentními magnety, správná funkce regulačních algoritmů je ověřena pomocí simulací i experimentálně na laboratorním funkčním vzorku o výkonu 10 kW. V další části je provedeno měření frekvenčních charakteristik pohonu (odezva na budící kmity ve stejnosměrném meziobvodu), analyzováno chování a navrhována příslušná opravná opatření pro minimalizaci kmitů LC filtru pohonu.
Abstrakt EN: This paper deals with traction drive frequency characteristics measurement. There is described design and implementation of DTC for PMSM drives, the proper function of control algorithms is verified by simulations and experiments on a laboratory prototype of 10 kW. In the next part, there is done measurement of frequency characteristic, the behaviour is analyzed and LC filter oscillations correcting proposal is described.
Klíčová slova

Zpět

Patička