Přejít k obsahu


Vliv inovace technického produktu na ergonomii pracoviště

Citace:
GÖRNER, T., BUREŠ, M., ŠIMON, M. Vliv inovace technického produktu na ergonomii pracoviště. In Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi. Praha: ČSOP, 2011. s. 93-101. ISBN: 978-80-260-0023-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the technical product inovation on workplace ergonomics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČSOP
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Ergonomie je vědeckou disciplinou, která má svoje místo v každodenním životě každého z nás. Je nedílnou součástí například klasického designu, ale čím dál více se stává součástí designu pracovišť nebo celých výrobních systémů. Tyto systémy procházejí stálým vývojem. Stejně tak se mění technické produkty vyráběné pomocí těchto výrobních systémů. Technické produkty jsou zase ovlivňovány vývojem trhu a požadavky zákazníků, což vede k jejich inovacím. Inovace produktů pak zase zpětně ovlivňují technické systémy. Tento článek pojednává o aplikaci ergonomie v oblasti návrhu a provozu výrobního systému v prostředí digitálního podniku se zřetelem k inovaci produktu.
Abstrakt EN: Ergonomics is the scientific discipline that has its place in the everyday life of each one of us. It is an integral part of such a classic design, but it's increasingly becoming part of the design of workplaces and complete production systems. These systems are undergoing continuous development. Equally as technical products produced by these production systems. Technical products are in turn influenced by market trends and customer demands, which leads to innovation. Product innovation, in turn, influence the technical systems. This article discussesthe application of ergonomics in the design and operation of the production system in the digital enterprise with respect to product innovation.
Klíčová slova

Zpět

Patička