Přejít k obsahu


Modelling and modal properties of the nuclear fuel assembly

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modelling and modal properties of the nuclear fuel assembly. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and modal properties of the nuclear fuel assembly
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním a modální analýzou jaderného palivového souboru hexagonálního typu. Palivový soubor je velmi komplikovaný mechanický systém, který bylo účelné dekomponovat na čtyři typy komponent s idealizovanými okrajovými podmínkami. Globální model má příliš velký počet stupňů volnosti pro výpočet dynamické odezvy vyvolané různými zdroji buzení. Proto je sestaven kondenzovaný model využitím metody modální syntézy. Uvedená metodika je aplokována na modelování a modální analýzu ruského palivového souboru TVSA-T v jaderné elektrárně Temelín.
Abstrakt EN: Presented work deals with the modelling and modal analysis of the nuclear fuel assembly (FA) of the hexagonal type (Fig.1). This FA is very complicated mechanical system which can be in term of modelling of vibrations decomposed to four component types [1] with idealized boundary conditions. The global model (2) of FA has to large DOF number n for calculation of dynamic response excited by different sources of excitation. Therefore we compile the condensed model using the modal synthesis method [3]. The presented methodology has been applied to modelling and modal analysis of the Russian TVSA-T FA in nuclear power plant Temelín.
Klíčová slova

Zpět

Patička