Přejít k obsahu


Analytical solution and stability assessment of the vibrating systems with 1 DOF having time-periodical parameters

Citace:
DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical solution and stability assessment of the vibrating systems with 1 DOF having time-periodical parameters. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analytical solution and stability assessment of the vibrating systems with 1 DOF having time-periodical parameters
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal , Ing. Martin Zajíček Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem práce je představit periodické řešení a vymezit jeho oblast stability pro periodické dynamické systémy s časově proměnnou hmotností, tuhostí a tlumením. Uvedený problém vede na řešení integro-diferenciální rovnice s degenerovaným jádrem. Hranice stability a existence periodického řešení může být určena s pomocí vlastních čísel výsledné matice popisující daný problém. Uvedená metodika je prezentována pro úlohu s jedním stupněm volnosti.
Abstrakt EN: The main goal of this work is to present a periodical analytical solution and its domain of existence and stability of the dynamical vibrating systems containing time periodic varying parameters of mass, damping and stiffness. As a starting point of the approach is solution of the integro-differential equation with degenerated kernel. The borders of stability and existence of periodical solution can be determined by means of eigenvalue analysis of the resulting system matrix. The presented methodology is used for a single degree of freedom system.
Klíčová slova

Zpět

Patička