Přejít k obsahu


Technological Aspect of Mini-thixoforming

Citace:
AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., BEHÚLOVÁ, M., MAŠEK, B. Technological Aspect of Mini-thixoforming. In New trends in material technology. Chemnitz: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011. s. 9-12. ISBN: 978-3-86367-008-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Technological Aspect of Mini-thixoforming
Rok vydání: 2011
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Autoři: Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Mária Behúlová , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tváření kovů v tixotropním stavu je jedna z alternativních metod tváření, kterou je možné vyrábět členité a tvarově složité polotovary. Proces je realizován v intervalu mezi solidem a liquide, přičemž materiál vykazuje tixotropní chování. Nezanedbatelnou výhodou je také možnost zpracování jinak obtížně tvařitelných a obrobitelných materiálů. Proces mini-tixoformingu probíhá v uzavřené dutině formy, přičemž finální, a to i tvarově velmi komplikovaný produkt, je vytvořen v jedné operaci. Tvářecí síla je velmi malá ve srovnání s konvenčním procesem. Nevýhodou je poměrně malý tvářecí interval. Pro proces minitixoformingu bylo navrženo několik tvarů dutiny formy a geometrie vstupního otvoru. V počáteční fázi experimentu byly odzkoušeny základní tvářecí parametry, a to zejména síla a teplota tváření pro ocel X210Cr12, v dutině tvaru přímého kanálu. Po úspěšném vyplnění dutiny ve tvaru přímého kanálu bylo variováno s tvarem dutiny a vstupního otvoru. Jednalo se o různé tvary, např. kruhový, s pravým úhlem atd., aby byly odzkoušeny možnosti této technologie. Výsledná mikrostruktura byla hodnocena pomocí světelné, laserové konfokální a elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: Forming in the thixotropic state is one of the alternative forming methods, which allows producing semi-products with relatively complicated shape. The process is based on semi-product forming in the region between solid and liquid, where the material exhibits the thixotropic behavior. This technology applies especially to higher-alloyed steels, which are otherwise processed by pressure casting. Mini-thixoforming runs in the closed die cavity. Among the advantages of this technology belongs the possibility to produce components with complicated shape in one step and to utilize lower forming forces. On the other hand, high forming temperatures and the narrow forming temperature interval can be considered as disadvantages. A die with various cavity shape and inlet opening geometry was designed and tested under various forming parameters. On the basis of numerical simulation a die for mini-thixoforming with variable cavity shape was changed. X210Cr12 steel was used for the experiments. After successfully filling the cavity in the straight channel, the shape of the cavity and inlet opening were varied. Various forms were tried, e.g. circular, right-angled, etc. in order to test the variability of this technology. The resulting microstructures were evaluated using light, laser confocal, electron microscopy and X-Ray phase diffraction.
Klíčová slova

Zpět

Patička