Přejít k obsahu


Unconventional structure formed in semi-solid state

Citace:
ELIÁŠOVÁ, I., AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., KUSÝ, M., MAŠEK, B., SVOBODA, J. Unconventional structure formed in semi-solid state. In New trends in material technology. Chemnitz: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011. s. 13-16. ISBN: 978-3-86367-008-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Unconventional structure formed in semi-solid state
Rok vydání: 2011
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.
Autoři: Ing. Ivana Eliášová , Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Martin Kusý Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , RNDr. Jiří Svoboda CSc., DSc.
Abstrakt CZ: Tváření materiálu v semi-solid stavu představuje technologii umožňující výrobu tvarově složitých polotovarů v jednom tvářecím kroku. Díky tomu je možné nejenom šetřit energetické náklady výroby, ale používat i těžko tvařitelné materiály. Klasická struktura ocelí po tixotváření je tvořena vysokým podílem austenitu ve formě globulárních částic uložených v tvrdém karbidicko-austenitickém síťoví. Převrácení tohoto typu struktury by mohlo vést k dosažení nových struktur a bylo by možné získat neobvyklé mechanické i fyzikální vlastnosti. Pro experiment byla použita ocel vyrobená práškovou metalurgií s vysokým podílem vanadu. Hlavním technologickým problém představoval úzký teplotní interval mezi solidem a likvidem. Po tixtováření byla získána struktura tvořená tvrdými globuláními karbidy uložených v matrici. Druhou variantou získání nekonvečních struktur by mohlo být spojení práškové metalurgie s tvářením v polotuhém stavu, kdy byla použita zmes prášku pozostávajúca zo železa, hliníka a oxidu hlinitého vo váhovom pomere jednotlivých častíc 93:9.2.10. Zvolením správných podmínek procesu byl získán kermicko-kovový kompakt bez makroskpických defektů. Analýza štruktúr prebiehala pomocou rôznych analytických metód a to; svetelnou mikroskopiou, laserovou konfokálnou mikroskopiou, skenovacou elektrónovou mikroskopiou.
Abstrakt EN: Forming of materials in semi-solid state represents technology allowing production of half products of difficult shape in a single forming step. Thus it is possible to save expenses related to energy consumption, but also to use of materials that are difficult to form. Standard structure of tixoformed steel is composed of high amount of austenite in the form of globules embedded in a hard carbidic and austenitic mesh. Inverting this type of structure could lead to obtaining new types of structures with unusual mechanical and physical properties. A high vanadium content steel produced by powder metalurgy was used for experiment. Small temperature interval between solid and liquid phase was the main difficulty from technological point of view. After tixoforming a structure made of hard carbidic globules embedded in a matrix was obtained. A second possibility to obtain unconventional structure is to combine powder metallurgy and forming in semisolid state, when using a powder containing Fe, Al, Al2O3 in weight ratio 93:9.2:10.By selecting the right process conditions a metallic – ceramic compact without macroscopic defects was made. Structure analysis was performed using various analytical methods: light microscopy, confocal laser scanning microscopy and scanning electron microscopy.
Klíčová slova

Zpět

Patička