Přejít k obsahu


Návrh a realizace útlumového členu 20dB/1kW pro kmitočtové pásmo DC-300MHz

Citace:
KAVALÍR, T. Návrh a realizace útlumového členu 20dB/1kW pro kmitočtové pásmo DC-300MHz. In Elektrotechnika a informatika 2011.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 51-54. ISBN: 978-80-261-0015-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The suggestion and the practical realisation of the power attenuator 20dB/1kW for DC-300MHz
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na návrh a praktickou realizaci utlumového členu 20dB se ztrátovým výkonem 1kW. Toto zařízení je navrženo pro kmitočtové pásmo DC - 300MHz.
Abstrakt EN: This dissertation is concerning with the suggestion and the practical realisation of the power attenuator with attenuation 20dB and power dissipation 1kW. This equipment is designed for the frequency band DC-300MHz
Klíčová slova

Zpět

Patička