Přejít k obsahu


Návrh a praktická realizace umělé zátěže 50ohm se ztrátovým výkonem 800W do 1GHz

Citace:
KAVALÍR, T. Návrh a praktická realizace umělé zátěže 50ohm se ztrátovým výkonem 800W do 1GHz. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design and practical realizations of the dummy load 50ohm with power dissipation 800W to 1GHz
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Toto zařízení je nutné při nastavování a testování například výkonových zesilovačů, kdy simuluje funkci antény a zajišťuje velmi dobré impedanční přizpůsobení v celém pracovním rozsahu až do kmitočtu 1GHz. Trvalý ztrátový výkon je 400W, v případě krátkodobého zatížení 800W.
Abstrakt EN: This equipment is necessary when setting up and testing such as power amplifiers, which simulates the function of the antenna and provides a very good impedance matching across the operating range up to 1GHz. Continuous power dissipation is 400 W, shortly 800W.
Klíčová slova

Zpět

Patička