Přejít k obsahu


Zdroj předpětí (triode board OK1GTH)

Citace:
KAVALÍR, T. Zdroj předpětí (triode board OK1GTH). Radioamatér, 2010, roč. 11, č. 6, s. 10-11. ISSN: 1212-9100
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Triode board OK1GTH
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Úkolem zdroje předpětí je zajistit stabilní pracovní bod elektronky v režimu zapojení s uzemněnou mřížkou a buzením do katody. V principu se jedná o paralelní stabilizátor s regulovatelným napětím 5-30V. Na desce jsou implementovány další podpůrné obvody (spínání PTT, RX-TX, ovládání ventilátoru, ovládání relátek 12 a 18V atd.
Abstrakt EN: This bias source allows stable operating point of electron tube in the mode connection with a grounded grid and the cathode excitation. In principle it is a parallel adjustable voltage regulator with 5-30V. On board are implemented other support circuits (switching PTT, RX-TX, fan control, control relays 12 and 18V, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička