Přejít k obsahu


Zájmová činnost jako jedna z možností technické výchovy

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Zájmová činnost jako jedna z možností technické výchovy. Journal of Technology and Information Education, 2011, roč. 3, č. 1, s. 26-33. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Activity of Interest as one of Technical Education Means
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Kvalita prožívání volného času se dostává do popředí společenského zájmu. Volný čas nepředstavuje jen prostor pro relaxaci a oddych. Naplňování volného času je vázáno na hodnotový systém a životní styl jedince. Velkého významu nabývá v současnosti technická zájmová činnost, která je zároveň i prostředníkem rozvoje technické tvořivosti žáků, jakož i faktorem zvyšování všeobecně vzdělávací, technické a pracovní přípravy dětí. Zároveň umožňuje profesionální orientaci v jednotlivých druzích prací souvisejících s technikou.
Abstrakt EN: The quality of spending free time gets to the fore of social life. Free time is not only time for vacation or time to relax. How to spend free time is connected with person's value system and his way of life. Technical education gains a huge interest nowadays, it is also a mean how to develop pupils' technical skills as well as it is a factor to put children's general educational, technical and work development on a higher level. It enables a professional orientation in particular kinds of work connected with technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička