Přejít k obsahu


Mathematical model of the molecular motor myosin in the smooth muscle cell

Citace:
ČIBERA, V. Mathematical model of the molecular motor myosin in the smooth muscle cell. In Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical model of the molecular motor myosin in the smooth muscle cell
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Václav Čibera
Abstrakt CZ: Molekulární motory jsou malé mechanismy, které jsou přítomny v živých organismech. Matematické modely těchto mechanismù nám mohou pomoci porozumět některým procesům v biologii nebo medicíně a mohou být použity například jako pomocné nástroje při experimentech. Vzhledem k vysoké termodynamické účinnosti některých molekulárních motorů je snaha aplikovat alespoň některé vlastnosti těchto mechanismù v průmyslu. V buňce hladkého svalu se nachází molekulární motor založený na bázi proteinu myosinu II. Myosin s dalším proteinem aktinem vytváří elementární kontraktilní mechnismus buněk hladkého svalstva. Matematický model tohoto komplexuje předmětem tohoto příspěvku. Matematický model popisuje vybrané elektromechanické děje související s činností elementárního kontraktilního mechanismu buněk hladkých svalů.
Abstrakt EN: Molecular motors are small mechanisms, that are present in the living organisms. Mathematical models of these mechanisms can help us to understand some processes in biology or medicine and can be used like helpful tools for experiments. There is also effort to use molecular motors or at least some of their properties in the industry because of their high thermodynamics efficiences. In the smooth muscle cell is molecular motor based on the protein myosin II. Myosin with another protein actin constitutes elementary contractile mechanism in the smooth muscle cell. Mathematical model of this complex is subject in this contribution. Mathemacical model takes into account not only mechanical properties, but also some electrical, chemical etc. properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička