Přejít k obsahu


Konceptová analýza výuky ve výtvarné výchově v reflexi budoucích učitelů

Citace:
LUKAVSKÝ, J., SLAVÍK, J. Konceptová analýza výuky ve výtvarné výchově v reflexi budoucích učitelů. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? : sborník příspěvků : XVIII. ceslostátní konference ČAPV : 7.-9. září 2010. Liberec: Technická univerzita, 2010. s. 1-12. ISBN: 978-80-7372-722-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský , Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek informuje o výstupech z pokračování dlouhodobého výzkumu vzdělávání učitelů výtvarné výchovy na fakultách v Plzni, Praze a v Ústí nad Labem. Je zaměřen na stav didaktických znalostí obsahu a počátečních dispozic reflektivního praktika studentů v oborově didaktické přípravě. Zvláštní pozornost je věnována jedinečné povaze umělecké tvorby a vztahům mezi osobní zkušeností a vizuální kulturou. Cílem příspěvku je nejenom uvést empiricko-výzkumného poznatky z akademického roku 2009/2010, ale též zprostředkovat nové znalosti o teoretickém modelu konceptové analýzy výuky ve výtvarné výchově.
Abstrakt EN: The contribution informs about outputs from the longitudinal research into art education teachers´training in faculties of education in Plzeň, Prague, and Ústí nad Labem. It is fucused on a status of the pedagogical content knowledge and inital skills of the reflective practitioner of the students in the field didactic training. Special features of the art creativity and the relationships between personal experience and visual culture are in the center of the authors´ attention. The task of the presentation is not only to give report on research findings from the session 2009/2010, but the contribution alxo presents new knowledge about theoretical model of the didactic conceptual analysis of the instruction in art education.
Klíčová slova

Zpět

Patička