Přejít k obsahu


Využití betonu při návrhu předepjatého svisle děleného stojanu lisu LZK 5000

Citace:
ČECHURA, M., CHVAL, Z. Využití betonu při návrhu předepjatého svisle děleného stojanu lisu LZK 5000. Plzeň : 2011. 16 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of concrete in the design of a horizontally divided press frame LZK 5000
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Zdeněk Chval
Abstrakt CZ: Práce se zabývá návrhem předepjatého svisle děleného stojanu lisu. V konstrukci je využit nekonveční materiál - beton.
Abstrakt EN: Work deals with the design of a horizontally divided press frame. The structure used unconventional material - concrete
Klíčová slova

Zpět

Patička