Přejít k obsahu


Nonlinear Normal Modes in Gear Drive Dynamics

Citace:
BYRTUS, M. Nonlinear Normal Modes in Gear Drive Dynamics. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinear Normal Modes in Gear Drive Dynamics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je obecně zaměřen na vyšetřování ustálené odezvy řešení tlumené rotující soustavy s parametrickým buzením využitím přístupu nelineárních normálních módů. Nejdříve je odvozen model zubového záběru s uvažováním skutečné šířky ozubení a se změnou počtu zubů v záběru. Dále je uveden model valivého ložiska s uvažováním nerovnoměrnosti povrchu valivých elementů. Obě vazby tedy přispívají k parametrickému buzení. Dále je využita metoda nelineárních normálních módů pro vyšetření ustálené odezvy na daná buzení využitím tzv. "continuation methods" pro hledání periodických řešení.
Abstrakt EN: The paper is in general aimed at investigating the steady-state solutions of damped rotating systems with parametric excitation using nonlinear normal modes approach. Firstly, it deals with gear drive modelling considering real gear face width and changing of teeth number in the gear mesh. Further, a more precise model of rolling-element bearing coupling is developed considering the rolling-element waveness. Both mentioned couplings are then characterized by internal parametric excitation. Secondly, normal nonlinear modes technique is employed to investigate the steady-state dynamic behaviour of the system with respect to the parametric excitation for different operational states which are given by rotational speed and external static loading of the system. To gain the nonlinear normal modes of a test gear drive with real coupling parameters, continuation methods for periodic solution are proposed and used.
Klíčová slova

Zpět

Patička