Přejít k obsahu


Analýza definic pojmu mapa

Citace:
ČERBA, O. Analýza definic pojmu mapa. Kartografické listy, 2011, roč. Neuveden, č. 19, s. 31-37. ISSN: 1336-5274
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of Definitions of Concept “Map”
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Kartografická komunikace mezi experty a také mezi systémy je v současnosti velice komplikovaná. Doménové ontologie reprezentují nástroj, který by mohl přispět ke zkvalitnění této komunikace prostřednictvím definic jednotlivých kartografických konceptů a jejich vazeb. Přípsěvek ukazuje prototyp ontologie zpracovávající vybrané definice termínu "mapa".
Abstrakt EN: Cartographic communication between experts as well as systems is very complicated at this time. The domain ontologies represent a tool to improve the communication on the basis of a description of essential cartographic concepts. This paper shows the prototype (early version) of ontology processed the selected definitions of the concept “map”.
Klíčová slova

Zpět

Patička