Přejít k obsahu


Czech senior COMPANION: Wizard of Oz data collection and expressive speech corpus recording and annotation

Citace:
GRŮBER, M., LEGÁT, M., IRCING, P., ROMPORTL, J., PSUTKA, J. Czech senior COMPANION: Wizard of Oz data collection and expressive speech corpus recording and annotation. Lecture Notes in Computer Science, 2011, roč. 2011, č. 6562, s. 280-290. ISSN: 0302-9743
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czech senior COMPANION: Wizard of Oz data collection and expressive speech corpus recording and annotation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Martin Grůber , Ing. Milan Legát , Ing. Pavel Ircing , Ing. Jan Romportl Ph.D. , Prof. Ing. Josef Psutka CSc.
Abstrakt CZ: Tato práce popisuje proces získávání dat pro potřeby projektu COMPANIONS, jehož cílem je vytvoření dialogových systémů, které budou fungovat jako virtuální společníci pro lidské uživatele. Jeden z těchto dialogových systémů, který je vyvíjen i pro český jazyk, je navržen jako společník pro starší osoby, jehož úkolem bude povídat si o jejich fotografiích. Článek detailně popisuje nahrávání přirozených rozhovorů mezi staršími osobami a počítačem za použití metody Wizard of Oz. Dále je v článku popsáno využití těchto nahraných rozhovorů během nahrávání expresivního korpusu, který bude využit v českém expresivním TTS systému.
Abstrakt EN: This paper presents part of the data collection efforts undergone within the project COMPANIONS whose aim is to develop a set of dialogue systems that will be able to act as an artificial “companions” for human users. One of these systems, being developed in Czech language, is designed to be a partner of elderly people which will be able to talk with them about the photographs that capture mostly their family memories. The paper describes in detail the collection of natural dialogues using the Wizard of Oz scenario and also the re-use of the collected data for the creation of the expressive speech corpus that is planned for the development of the limited-domain Czech expressive TTS system.
Klíčová slova

Zpět

Patička