Přejít k obsahu


Non-stationary vibration of inhomogeneous elastic beam

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Non-stationary vibration of inhomogeneous elastic beam. In 27th conference with international participation Computational Mechanics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-stationary vibration of inhomogeneous elastic beam
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , František Valeš
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá problémem nestacionárních vibrací tenkého prostě podepřeného elastického nosníku, jehož materiálové vlastnosti jsou v příčném směru proměnné. Pohybové rovnice odvozené na základě Timošenkovy nosníkové teorie jsou následně řešeny pomocí Laplaceovy a Fourierovy transformace a je odvozeno přesné analytické řešení úlohy. Výsledky této práce lze využít v průmyslových aplikacích, v nichž se uplatňují nosníkové konstrukce heterogenních materiálových vlastností.
Abstrakt EN: This work deals with the problem of non-stationary vibration of a thin simply supported beam made of elastic material whose properties vary in beam transverse direction. The equations of motion derived on the basis of Timoshenko’s beam theory are solved by the help of Laplace and Fourier transforms, so the exact analytical solution is obtained. The results of this study can be utilized in industrial applications where beam-like structures of functionally graded materials are used.
Klíčová slova

Zpět

Patička