Přejít k obsahu


Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu

Citace:
JANÍK, T., LUKAVSKÝ, J., MINAŘÍKOVÁ, E., NAJVAR, P., PÍŠOVÁ, M., SLAVÍK, J. Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 88-113. ISBN: 978-80-904966-6-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Video study: research on instruction based on video recordings
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní ústav pro vzdělávání
Autoři: Tomáš Janík , Mgr. Jindřich Lukavský , Eva Minaříková , Petr Najvar , Michaela Píšová , Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc.
Abstrakt CZ: Kapitola popisuje metodiku a teoretické zázemí pro analýzu a hodnocení vzdělávacích situací ve výuce. Pozornost je zaměřena na problematiku rozvíjení kompetencí ve vztahu k učivu. S ohledem na ústřední úlohu pojmů ? konceptů ? v kurikulu a ve výuce je zde charakterizována metodika tzv. konceptové analýzy výuky. V druhé části kapitoly jsou představeny postupy pro analýzu kvality výukových situací a je zde uveden systém kategorií pro posuzování jejich kvality.
Abstrakt EN: This chapter describes the methodology and theoretical background for analysis and evaluation of teaching/learning situations in instruction. It focuses on the issue of developing competencies in relation to subject matter. With respect to the central role of terms, concepts, in curriculum and in instruction, we characterize methodology for so called concept analysis of instruction. In the second part of the chapter we introduce the procedure for analysis of quality of teaching/learning situations. A system of categories for evaluation of quality of teaching/learning situations is also described.
Klíčová slova

Zpět

Patička