Přejít k obsahu


Voltage Surge Wave Propagation in Transformer Winding

Citace:
PŘEDOTA, A., BENEŠOVÁ, Z. Voltage Surge Wave Propagation in Transformer Winding. Acta Technica ČSAV, 2011, roč. 56, č. 4, s. 309-330. ISSN: 0001-7043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Voltage Surge Wave Propagation in Transformer Winding
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Autoři: Ing. Antonín Předota , Prof. Ing. Zdeňka Benešová CSc.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá velmi rychlými rázovými ději ve vinutí transformátoru. Je uvažován jednofázový transformátor, ve kterém je stanoveno časoprostorové rozložení napětí a proudu. Model je navržen jako obvod s rozprostřenými parametry. Je uvažován odpor, indukčnost (zahrnující vzájemnou indukčnost mezi závity), vodivost, mezizávitová kapacita a kapacita hlavní izolace. Parametry mohou být zadány proměnné podél vinutí. Řešení je provedeno numericky v časoprostorové oblasti, byly použity různé aproximační formule. V modelu je zahrnut i vnitřní odpor zdroje. Jsou modelovány stavy při proměnné náběžné hraně vstupního pulzu a různá zakončení vinutí.
Abstrakt EN: This paper deals with very fast transient phenomena in the transformer winding. A one-phase transformer is considered and the time-space voltage distribution in a transformer winding is investigated. The winding model is created as a circuit with distributed parameters. Resistance, inductance (including turn-to-turn inductive coupling), conductance and both, the turn-to-turn capacitance and the turn-to-iron core capacitance are considered. Parameters could be space varying along a winding length. The solution is done numerically in the time-space domain and various approximations of derivatives have been tested. The inner resistance of a various input voltage source is implemented. The influence of a various rate of rise of input signals on the voltage distribution was observed and various types of the load were considered.
Klíčová slova

Zpět

Patička