Přejít k obsahu


Metodika pro automatizovanou tvorbu slovníku znakového jazyka

Citace:
KANIS, J., HRÚZ, M., CAMPR, P. Metodika pro automatizovanou tvorbu slovníku znakového jazyka. Praha, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Jakub Kanis Ph.D. , Ing. Marek Hrúz , Ing. Pavel Campr
Abstrakt CZ: Tento článek je věnován popisu metodiky, jejímž cílem je zrychlit a zjednodušit tvorbu slovníků znakového jazyka. Tato metodika je založena na využití pokročilých metod zpracování digitalizovaného obrazu. Ty umožňují například automatickou detekci hranic jednotlivých znaků ve video nahrávce obsahující posloupnost znaků a dále také automatickou kategorizaci znaků na základě jejich automaticky rozpoznaných atributů. V článku je také popsán on-line slovník znakového jazyka, který je společným dílem Západočeské univerzity v Plzni, Masarykovy univerzity a Palackého univerzity. Tento slovník by měl být jak výkladový tak překladový a vytvořený s ohledem na lingvistické potřeby. Cílem je do slovníku zahrnout nová i existující data.
Klíčová slova

Zpět

Patička