Přejít k obsahu


Shrnutí poznatků z hospitačních videostudií

Citace:
JANÍK, T., SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J. Shrnutí poznatků z hospitačních videostudií. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 144-162. ISBN: 978-80-904966-6-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary of findings from hospitation videostudy
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní ústav pro vzdělávání
Autoři: Tomáš Janík , Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc. , Mgr. Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Kapitola shrnuje a zobecňuje zjištění uvedená v předcházející části. S oporou v hospitačních videostudiích rozebírá hlavní principy vytváření a strukturace učebního prostředí ve výuce s ohledem na vztah mezi obsahem a cíli výuky. Od učitele ? reflektivního praktika se očekává, že bude schopen (1) navrhovat zlepšující alterace výuky, (2) zdůvodňovat jejich kvalitu průkaznými argumenty a (3) užívat takto nabytého poznání ke zvyšování kvality výuky. Pro podporu řešení těchto tří úkolů je zde vysvětlena tzv. hloubková struktura výuky a na příkladech z hospitačních videostudií jsou ilustrovány postupy, které učitelé ve výuce uplatňují.
Abstrakt EN: This chapter summarises and generalises findings from the previous part. Based on observational videostudies, the chapter analyses the main principles of creating and structuring a learning environment in instruction with regard to the relationship between the content and the aims of instruction. The teacher ? reflective practitioner is expected to be able to (1) suggest alterations for improvement of instruction, (2) reason about their quality using valid evidence and (3) use the acquired knowledge to improve the quality of instruction. To support the teachers in dealing with these three tasks, the deep structure of instruction is explained and procedures that teachers use in their instruction are illustrated with examples from the observational videostudies.
Klíčová slova

Zpět

Patička