Přejít k obsahu


Program pro dárcovská centra

Citace:
HOUDOVÁ, L. Program pro dárcovská centra. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Donor center application
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Lucie Houdová
Abstrakt CZ: Pro usnadnění komunikace a práce s daty byla vytvořena nová jednotná (webová) aplikace pro dárcovské centrum na správu údajů o dárcích, která slouží ke kompletní administrativní správě informací o dárcích (Přidání / Odebrání / Úprava, Vyřazení - Trvale / Dočasně apod.), správě aktivovaných dárců (vyšetření, dostupnost apod.) a správě dárců po odběru (dispenzarizace,ukončení životní pojistku rok po odběru) včetně hlídání všech potřebných termínů a údajů a potřebných vyhledávacích formulářů a historie záznamů.
Abstrakt EN: A new integrated web application for managing donor data by a DC was created for complete administrative management of donor information (e.g., add, remove, change), administration of activated donors (e.g., typing, availability) and management of donors after donation (e.g., follow-up, ending of life and disability insurance). The application tracks all required dates and data, history records and forms for records searching.
Klíčová slova

Zpět

Patička