Přejít k obsahu


ZKUŠENOSTI S PROVOZEM OVĚŘOVACÍHO SYSTÉMU WAMS V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Citace:
POPELKA, A., MARVAN, P., NOVÁČEK, J., JANEČEK, P. ZKUŠENOSTI S PROVOZEM OVĚŘOVACÍHO SYSTÉMU WAMS V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ. In Referáty 15. konference ČK CIRED. Praha: ČESKÝ KOMITÉT CIRED, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-905014-0-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EXPERIENCES WITH OPERATING WAMS TESTING SYSTEM IN THE TRANSMISSION GRID
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČESKÝ KOMITÉT CIRED
Autoři: Ing. Antonín Popelka , Ing. Petr Marvan , Ing. Jiří Nováček , Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Technologie WAMS přináší nové možnosti využití synchronních měření fázorů napětí a proudu jako dalších vstupů pro estimaci stavu soustavy s cílem zvýšení kvality výsledků estimace. V příspěvku je uvedeno porovnání estimace bez a s využitím synchronních fázorů napětí a proudů.
Abstrakt EN: WAMS technology brings new possibilities of using synchronized phasor measurements of voltage and current as inputs for the estimation additional state systems to increase the quality of the estimation results. The paper compares the estimation with and without the use of synchronous phasors of voltages and currents.
Klíčová slova

Zpět

Patička