Přejít k obsahu


Normování modelu spolehlivosti parní turbíny pomocí transformace časového měřítka

Citace:
JELÍNEK, L., JIRSOVÁ, L. Normování modelu spolehlivosti parní turbíny pomocí transformace časového měřítka. In Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektárnách. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011. s. 157-160. ISBN: 978-80-261-0031-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Steam turbine reliability model normalization using time scale transformation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Ing. Lenka Jirsová
Abstrakt CZ: Při statistickém odvození modelu spolehlivosti komponent energetického bloku na základě dat o poruchách a opravách v konkrétním provozu vzniká model, který je závislý na daných provozních podmínkách. Pro zobecnění platnosti lze využít princip normování parametrů modelu metodou transformace časového měřítka dob mezi poruchami, která zohledňuje skutečné využití daného zařízení v provozu. V předloženém článku jsou diskutovány principy a použitelnost zmiňovaných metod jak formou matematického odvození, tak formou příkladů jejich aplikace na model spolehlivosti parní turbíny vyvíjený v rámci projektu MPO FR-TI1/258.
Abstrakt EN: A reliability model of power plant components based on statistical failure and repair data in a given operating regime is closely dependent on the operational and maintenance conditions. To obtain a more general model, it is necessary to normalize the model parameters using time scale transformation of the periods between failures to more closely reflect the real operational utilization of the device. In the presented paper, principals and usability of these methods are derived and illustrated on the reliability model of a steam turbine developed as part of the MPO project FR-TI1/258.
Klíčová slova

Zpět

Patička