Přejít k obsahu


Aktualizace metodiky modelování a modelu spolehlivosti parní turbíny ŠPWR

Citace:
JELÍNEK, L., ČERNÝ, V. Aktualizace metodiky modelování a modelu spolehlivosti parní turbíny ŠPWR. Plzeň, ZČU v Plzni : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 20 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Actualization of the Reliability Modeling Methodology and the Model of a Steam Turbine Produced by the SPWR
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Ing. Václav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem této zprávy je úprava postupů zpracování dat a modelu spolehlivosti parní turbíny na základě nových poznatků, aktuální datové základny a potřeb spoluřešitele projektu ŠPWR. Je zde uveden i příklad parametrizace vzorku reálných dat a simulační ověření vytvořeného modelu průměrné turbíny 200MW.
Abstrakt EN: The contents of this report is an actualization of the methodology of a system reliability modeling, data processing and model of the 200MW steam turbine implementation. The actualization is invoked by the actual data source, concepts and needs of use. There is an example of model parameterization by a real data sample and simulation verification of the developed reliability model of an ordinary 200MW steam turbine.
Klíčová slova

Zpět

Patička