Přejít k obsahu


Analýzy vlivu výroby fotovoltaických elektráren na bilanci elektrizační soustavy ČR

Citace:
JANEČEK, E., ZÁPOTOCKÁ, A. Analýzy vlivu výroby fotovoltaických elektráren na bilanci elektrizační soustavy ČR. In Sborník přednášek z 7. technické konference Automatizace, regulace a procesy. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2011. s. 49-56. ISBN: 978-80-903844-6-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the impact of photovoltaic power plants in power system balance CR
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D.
Abstrakt CZ: Za poslední rok došlo k masivnímu nárůstu výroby elektrické energie z fotovoltaických elektráren. Vzhledem k charakteru této výroby, především k silné závislosti na klimatických podmínkách, lze očekávat neplánované odchylky v bilanci elektrizační soustavy. V této práci budou prezentovány výsledky analýz zkoumající vliv výroby fotovoltaických elektráren na bilanci přenosové soustavy ČR. Dále budou ukázány výsledky analýz pro specifické případy, především pro speciální meteorologické situace.
Abstrakt EN: Over the last year in Czech republic has been a massive increase in electricity production from photovoltaic plants. Due to the nature of this production, especially to the strong dependence on weather conditions, unplanned deviations are expected. In this work are presented results of analysis that examined the impact of the production of photovoltaic power transmission system to balance the CR. Next be presented anaytical results for cases, especially for special meteorological situations.
Klíčová slova

Zpět

Patička