Přejít k obsahu


EMC Problems of Power Electronic Converters

Citace:
DRÁBEK, P. EMC Problems of Power Electronic Converters. In IEEE EMC 2011. LA, California: IEEE, 2011. s. 734-739. ISBN: 978-1-4577-0812-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: EMC Problems of Power Electronic Converters
Rok vydání: 2011
Místo konání: LA, California
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Výkonové polovodičové měniče produkují kromě charakteristických a necharakteristických harmonických také meziharmonické složky. Jsou zde detailně diskutovány příčiny jejich generování. Několik způsobu vzniku meziharmonických složek je simulačně zpracováno a vybrané případy jsou porovnány s experimentálními výsledky.
Abstrakt EN: Power electronic converters produce not only characteristic harmonics, but also both non-characteristic harmonics and interharmonics. This paper presents the physical background of both non-characteristic harmonics and interharmonics. Generation causes are explored and discussed in detail. Extensive series of simulation of different power converter topologies are provided and compared with experimental results and existing standards. This research offers missing background for standards covering low-frequency EMC.
Klíčová slova

Zpět

Patička