Přejít k obsahu


Harmonics of Power Electronic Converters

Citace:
DRÁBEK, P. Harmonics of Power Electronic Converters. In IEEE EPQU 2011 Proceedings. Lisabon: University of Coimbra, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-0378-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Harmonics of Power Electronic Converters
Rok vydání: 2011
Místo konání: Lisabon
Název zdroje: University of Coimbra
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Výkonové polovodičové měniče produkují kromě charakteristických a necharakteristických harmonických také meziharmonické složky. Jsou zde detailně diskutovány příčiny jejich generování. Několik způsobu vzniku meziharmonických složek je simulačně zpracováno a vybrané případy jsou porovnány s experimentálními výsledky.
Abstrakt EN: Power electronic converters produce not only characteristic harmonics, but also both non-characteristic harmonics and interharmonics. This paper presents the physical background of both non-characteristic harmonics and interharmonics. Generation causes are explored and discussed in detail. Extensive series of simulation of different power converter topologies are provided and compared with experimental results and existing standards. This research offers missing background for standards covering low-frequency EMC.
Klíčová slova

Zpět

Patička