Přejít k obsahu


Za Lumírem Klimešem

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Za Lumírem Klimešem. Český jazyk a literatura, 2011, roč. 61, č. 3, s. 148-149. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: For Lumír Klimeš
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová
Abstrakt CZ: Nekrolog připomíná bohemistu a pedagoga profesora Lumíra Klimeše spojeného celým životem s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Věnoval se vývoji jazyka, kvantitativní lingvistice a onomastice. V Plzni založil tradici konferencí o slangu a argotu, zkoumání slangu se věnoval dlouhodobě. Jeho nejznámějším dílem je Slovník cizích slov.
Abstrakt EN: Obituary reminds the reader of a lecturer in Czech studies and teacher professor Lumír Klimeš, who connected his whole life with Faculty of Education of University of West Bohemia in Plzeň. He devoted his research to development of language, quantitative linguistics and onomastics. He established tradition of annual conferences about slang and argot, he himself pursued research of slang over most of his lifetime. His best known piece of work is Dictionary of Foreign Words.
Klíčová slova

Zpět

Patička