Přejít k obsahu


Clamores Eliae - poznámky k reformám, deformám a vědám (2)

Citace:
VIKTORA, V. Clamores Eliae - poznámky k reformám, deformám a vědám (2). In Minulostí západočeského kraje XLV. Plzeň: Archiv města Plzně, 2011. s. 305-317. ISBN: 978-80-86971-05-6 , ISSN: 0544-3830
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Archiv města Plzně
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Porovnání pěti vysokoškolských zákonů z období 1951-2003. Příspěvek konstatuje především restriktivní vztah ústředních orgánů k vysokým školám.
Abstrakt EN: The comparisonoffivehigher education acts belonging to the period between 1951 and 2003. The contribution states primarily the restrictive relation of the central authorities to universities.
Klíčová slova

Zpět

Patička