Přejít k obsahu


Zemřel Lumír Klimeš

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Zemřel Lumír Klimeš. In Minulostí západočeského kraje XLV. Plzeň: Archiv města Plzně, 2011. s. 327-329. ISBN: 978-80-86971-05-6 , ISSN: 0544-3830
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lumír Klimeš died
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Archiv města Plzně
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová
Abstrakt CZ: Nekrolog popisuje život a dílo bohemisty a pedagoga profesora Lumíra Klimeše spojeného celým životem s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Objektem jeho vědeckého zájmu byl hlavně vývoj jazyka, kvantitativní lingvistika a onomastika, věnoval se dlouhodobě zkoumání slangu. Je významnou regionální osobností, přispěl k popularizaci českého jazyka. Součástí článku je i přehled bibliografie za léta 2005-2010.
Abstrakt EN: Obituary describes the life and work of a lecturer in Czech studies and teacher professor Lumír Klimeš, who connected his whole life with Faculty of Education of University of West Bohemia in Plzeň. He devoted his research mainly to development of language, quantitave linguistics and onomastics and pursued research of slang over most of his lifetime. He is significant regional personality and contributed to popularization of Czech language. A part of the article is also his bibliography for years 2005-2010.
Klíčová slova

Zpět

Patička