Přejít k obsahu


New Configuration of Traction Converter With Medium-Frequency Transformer Using Matrix Converters

Citace:
DRÁBEK, P., PEROUTKA, Z., PITTERMANN, M., CÉDL, M. New Configuration of Traction Converter With Medium-Frequency Transformer Using Matrix Converters. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2011, roč. 58, č. 11, s. 5041-5048. ISSN: 0278-0046
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Configuration of Traction Converter With Medium-Frequency Transformer Using Matrix Converters
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Marek Cédl
Abstrakt CZ: Článek popisuje novou konfiguraci trakčního měniče se středofrekvenčním měničem a maticovými měniči pro lokomotivy a předměstské jednotky napájené z troleje 25kV/50Hz a 15kV/16,7Hz.
Abstrakt EN: This paper presents a new configuration of a main traction converter with a medium-frequency transformer (MFT) using matrix converters intended for locomotives and particularly for suburban units supplied by a 25-kV/50-Hz and/or 15-kV/16.7-Hz ac electrification system. Single-phase matrix converters are employed in the primary medium-voltage converter which is directly connected to the ac trolley line. The output of the primary ac/ac converter supplies the primary side of the MFT. The proposed MFT-based topology of the traction converter replaces the bulky main line transformer found on board railway vehicles. Particularly in countries with a catenary of 15 kV/16.7 Hz, very low catenary frequency results in huge and heavy traction transformers. The developed topology is a power electronics solution that considerably reduces weight and losses in a traction propulsion system.
Klíčová slova

Zpět

Patička