Přejít k obsahu


A New Approach to Measuring of Computer Literacy at the UWB

Citace:
PŘIBÁŇ, T., HODINÁŘ, J., VRBÍK, V. A New Approach to Measuring of Computer Literacy at the UWB. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 2, s. 97-104. ISSN: 1803-1617
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A New Approach to Measuring of Computer Literacy at the UWB
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Tomáš Přibáň , Mgr. Jan Hodinář , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: V dnešní době je počítačová gramotnost jednou z klíčových podmínek vyžadovaných zaměstnavateli, kteří chtějí uspět na trhu práce. Bohužel se však takzvané "nezbytné minimum" těžko definuje. Počítačová gramotnost je klíčovou částí základního vzdělávání v České republice. Naši učitelé mnohdy čelí obtížnému úkolu, když musí zhodnotit úroveň dovedností a znalostí o počítačích u svých studentů. Kvůli tomuto problému se tento článek zaměřuje na porovnání dvou nástrojů používaných k měření počítačové gramotnosti. Pro tuto studii jsme zvolili dva nástroje, originální testovací systém (OTS) a modifikovaný testovací systém (MTS) a poté jsme je dopodrobna otestovali pomocí kvantitativního měření. Toto kvantitativní měření bylo vytvořeno za pomoci dat získaných od 138 studentů prvních ročníků na Fakultě pedagogické ZČU, kteří absolvovali kurzy na Word a Excel v zimním semestru 2010.
Abstrakt EN: Nowadays, computer literacy is one of the required conditions demanded by an employer, who wants to success in today’s labour market. Unfortunately a so called necessary minimum of knowledge is not exactly defined. Computer literacy is an important part of basic education in the Czech Republic. Our educators face a difficult issue of assessing a level of computer literacy among our students. Because of that, this case study compares two tools used for testing of computer literacy. We selected two testing tools for this study, the Original Testing System (OTS) and the Modified Testing System (MTS), and then investigated them thoroughly by quantitative comparison. This quantitative comparison of those testing tools was done using data collected from a freshman-level Word and Excel course in fall 2010 semester in the University of West Bohemia (UWB). Comparison was based on an analysis of the performance of 138 students attending this course.
Klíčová slova

Zpět

Patička