Přejít k obsahu


Desing of the Spatial arrangement of a production system using value analysis

Citace:
ŠRAJER, V., BROUM, T., KLEINOVÁ, J. Desing of the Spatial arrangement of a production system using value analysis. In Creating Global Competitive economies - A 360-degree Approach. Milan: International Business Information Management Association (IBIMA), 2011. s. 1051-1056. ISBN: 978-0-9821489-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Desing of the Spatial arrangement of a production system using value analysis
Rok vydání: 2011
Místo konání: Milan
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Vladimír Šrajer , Ing. Tomáš Broum , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: V současné době kdy dochází ke konkurenčnímu boji mezi výrobními podniky je důležitým aspektem kvalita, rychlost a hospodárnost procesů ve výrobním systemu. Jednou z možností jak těchto požadavků dosáhnout, je vhodné navržení prostorového uspořádání výrobních systemů. Tento příspěvek popisuje návrh prostorového uspořádání výrobního system ve vazbě na konstrukčně-technologický návrh výrobku s využitím hodnotové analýzy
Abstrakt EN: At a time when there is a competitive struggle among manufacturing companies, important aspects to consider are quality, speed and efficiency of processes in the production system. One way to achieve these requirements is the suitable design of the spatial arrangement of a production system. This paper describes the design of the spatial arrangement of a production system in relation to the constructional-technological design of the product using value analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička