Přejít k obsahu


Risk Management throughout the Product Life Cycle

Citace:
ČECHOVÁ, L., ŠIMON, M. Risk Management throughout the Product Life Cycle. In Creating Global Competitive economies - A 360-degree Approach. Milan: International Business Information Management Association (IBIMA), 2011. s. 347-349. ISBN: 978-0-9821489-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Risk Management throughout the Product Life Cycle
Rok vydání: 2011
Místo konání: Milan
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Lenka Čechová , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá riziky, které se mohou vyskytnout v průběhu životního cyklu výrobku, dále popisuje význam rizika, risk managemetnu, výrobku, životního cyklu výrobku a propojení těchto dvou oblastí. Toto propojení by umožnilo lepší řízení rizik v průběhu životního cyklu výrobku nejen jako celku, ale i během jednotlivých fází cyklu
Abstrakt EN: This article deals with risks that can occur during the product life cycle and contains a description of risk, risk management, product and its life cycle and their connection. This connection would allow better risk management throughout the product life cycle and would allow an assessment of the riskiness of the product not only during the whole product life cycle, but also during each phase of the product life cycle.
Klíčová slova

Zpět

Patička