Přejít k obsahu


Cost Evaluation Of The RC Model Innovation

Citace:
KURKIN, O., KLEINOVÁ, J., ČECHURA, T., BROUM, T. Cost Evaluation Of The RC Model Innovation. In Creating Global Competitive economies - A 360-degree Approach. Milan: International Business Information Management Association (IBIMA), 2011. s. 613-618. ISBN: 978-0-9821489-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cost Evaluation Of The RC Model Innovation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Milan
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Ondřej Kurkin , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc. , Ing. Tomáš Čechura , Ing. Tomáš Broum
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá zkoumáním vazby produkt-proces-pracoviště. Zkoumá se vliv změny produktu na ostatní veličiny, zda se projeví či nikoli. Je zde popsána případová studie, na které jsou ověřeny získané poznatky. Za produkt byl vybrán RC model a byly vypočítány náklady jak pro výrobu originálního, tak pro výrobu inovovaného výrobku. Změny na produktu se dle svého rozsahu různým způsobem projevily změnami jednotlivých pracovišť a celého výrobního systému.
Abstrakt EN: This contribution is focused to connections product-process-workplace. It examines the impact of product changes to other variables. Second part of article contains case study, where validated information are presented. The RC model was chosen as an original manufactured product. There were made some innovations on this RC model. Costs were calculated for production of original and also for innovated model. Innovations of the product could lead to changes of some workplaces and whole production system.
Klíčová slova

Zpět

Patička