Přejít k obsahu


Risk Management in View of the Product Lifecycle

Citace:
ČECHOVÁ, L., ŠIMON, M. Risk Management in View of the Product Lifecycle. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 725-726. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Risk Management in View of the Product Lifecycle
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Lenka Čechová , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá životním cyklem výrobku, riziky a risk managementuem,dále popisuje proces řízení rizik a zdroje rizik. Poukazuje na přínosy propojení těchto dvou oblastí. Za největší přínos tohoto propojení může být považováno vytvoření metod, které umožní řízní rizik během včech etap životního cyklu výrobku.
Abstrakt EN: This article deals with the product life cycle, risks and risk management - current state of risk management, description of the risk management process, sources of risk. Eximines the benefits of combination of these two areas. As the greatest benefit can be considered a creation of a risk management methods, which enable to mange risks during all stages of product lifecycle.
Klíčová slova

Zpět

Patička